Sometimes it looks like waiting, but it does not have to be
Project info

In deze reeks probeer ik de personages op straat vast te leggen in een tussenmoment; momenten die tussen de dagdelen door vallen. Die tussen kijken en bekeken worden blijven hangen. Die binnen naar buiten brengen. En soms weer terug.
Het is een verhaal over tijd en ruimte. Over kijken en gezien worden.
Soms lijkt het wachten, maar dat hoeft het niet te zijn.
-------------------
In these series I try to capture characters in the streets, in a "in-between moment"; moments between the parts of the day. They are stuck between watching and being watched. Bringing the inside out. And sometimes back again.
It is a story about time and space. About seeing and being seen.
Sometimes it looks like waiting, but it does not have to be.