Villa Voortman
Project info

Villa Voortman

Every weekday from 9 am to 17 pm Villa Voortman opens the door for vulnerable fellow citizens who have lost their confidence in regular care. Conversely, the same: the aid can not cope with them, making them often refused entry and many come to stand on the black lists of psychiatry.
Villa Voortman these people are welcome. The Meeting House focuses on the talent and strength of the visitors, not their limitations. The only rules are: no use (drugs or alcohol) and no violence. After hours, however many are back on the streets.
Under the motto "minimum structure, maximum responsibility" a band is built up slowly with the visitors. Are hindering equality, participation and consultation center.
Visitors are more and more people with a story, which leads to solidarity but also desire a slow return to the society from which they were excluded.

Elke werkdag van 9 tot 17 uur zet Villa Voortman de deur open voor kwetsbare medeburgers die hun vertrouwen in de reguliere zorg kwijt zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde: ook de hulpverlening weet geen raad met hen, waardoor hen vaak de toegang geweigerd wordt en velen op de zwarte lijsten van de psychiatrie komen te staan.
In Villa Voortman zijn deze mensen welkom. Het ontmoetingshuis richt zich op het talent en de kracht van de bezoekers, niet op hun beperkingen. De enige regels zijn: geen gebruik (drugs of alcohol) en geen geweld. Na de openingsuren staan velen echter opnieuw op straat.
Onder het motto 'minimale structuur, maximale verantwoordelijkheid' wordt langzaam een band opgebouwd met de bezoekers. Daarbij staan gelijkwaardigheid, participatie en overleg centraal.
De bezoekers worden steeds meer mensen met een verhaal, wat leidt tot verbondenheid maar ook verlangen naar een langzame terugkeer naar de samenleving waaruit ze werden uitgesloten.