Hidden Stories
Project info

Ik gebruik foto's als bronmateriaal voor het uiteindelijke beeld.
Deze foto's zijn gemaakt onder bruggen. Onder welke volgens mij veel verborgen verhalen schuilen