Untitled
Project info

bezinteresowność II
Heidegger podążając za Kantem:
"Piękne jest to, co się w sposób czysty tylko podoba. To, co piękne, jest przedmiotem prostego upodobania. Owo podobanie się, w którym to, co piękne, otwiera się nam jako piękne, jest bezinteresowne"

Selflessness II
Beautiful is that, which is enjoyed purely. That which is beautiful is the object of simple enjoyment. This enjoyment in that which is beautiful and opens up to us as such is selfless