A185466d577daeec769320204c3b7d75 original
Kocham pewna doze inscenizacji – wolna od wszelkiego pruypadku / I love a certain kind of staging – free from any concidene
by Gerald Zugmann
In: Adam Buda, Co to jest architektura? / What is Architecture?

ISBN: 978-83-924407-8-9
Publisher: Manggha – Museum Sztuki i Techniki Japonskieja, Krakow, Poland, 2008