STONES&FACES
Project info

BELANGRIJK
De ingeleverde foto's zijn onderdeel van de audiovisuele serie STONES & FACES. Om de foto's te kunnen beoordelen is het belangrijk om de audiovisuele productie te zien.
AUDIOVISUELE PRODUCTIE IS TE BEKIJKEN OP:
https://vimeo.com/275996089

PROJECTINFORMATIE STONES & FACES
Als fotograaf ben ik al vele jaren geboeid door de uitwerking die de zee heeft op stenen.
Er ontstaat, zowel door water als door andere stoffen waarmee de stenen in aanraking komen, door de eeuwen heen een ander uiterlijk.

Met name de kust van Picardië en Normandië vind ik heel intrigerend. Vrijwel ieder jaar ga ik naar deze kusten om stenen te fotograferen.

Met deze serie wil ik laten zien dat deze stenen door de tijd en invloed van de natuur een ander uiterlijk hebben gekregen. En de schoonheid laten zien die daardoor ontstaat.

Ik fotografeer veel dichtbij. Details boeien mij. Ook in deze serie heb ik veel het detail opgezocht.

Mijn foto’s zijn een weergave van de werkelijkheid. De foto’s worden alleen bewerkt op belichting en soms maak ik de keuze om een deel van de foto in zwart wit weer te geven.

Bij dit project heb ik bewust gekozen voor een audiovisuele serie.
Ik wilde een deel van de beelden vrij snel ritmisch laten wisselen. Dit om meer nadruk te leggen op de dichtbij opnames van de stenen.
Door muziek toe te voegen, wordt het effect versterkt.

Jasper van ’t Hof (jazzmusicus en componist) heeft speciaal voor dit project de muziek gecomponeerd.
Het is de bedoeling dat er meerdere projecten komen in samenwerking met Jasper van ’t Hof.

English version
IMPORTANT
The submitted photos are part of the audiovisual series STONES & FACES. To be able to judge the photos it is important to see the audiovisual production.
AUDIOVISUAL PRODUCTION TO BE VIEWED:
https://vimeo.com/275996089

PROJECT INFORMATION STONES & FACES
As a photographer I have been fascinated for many years by the effect the sea has on stones.
There is a different appearance through the ages, both by water and by other substances with which the stones come into contact.

Especially the coast of Picardy and Normandy I find very intriguing. Almost every year I go to these shores to photograph stones.

With this series I want to show that these stones have been given a different look by the time and influence of nature. And show the beauty that comes from it.

I take a close look. Details fascinate me. Also in this series I looked a lot of the detail.

My photos are a representation of reality. The photos are only edited on exposure and sometimes I make the choice to display a part of the photo in black and white.

In this project I deliberately opted for an audiovisual series.
I wanted to rhythmically change part of the images rather quickly. This is to put more emphasis on the close-up shots of the stones.
By adding music, the effect is enhanced.

Jasper van 't Hof (jazz musician and composer) has composed the music especially for this project.
It is the intention that several projects will be realized in collaboration with Jasper van 't Hof.