• Location:
    #202 Kosugi-machi Apartmenthouse B 2-309, Kosugi-machi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-0063 , Japan
About Tomofumi Onishi